Бюджетне відшкодування податку на додану вартість
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість

Державна фіскальна служба України листом від 05.09.2016 №29613/7/99-99-12-03-02-17 надала роз’яснення щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість.
Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), регламентовано ст. 200 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду (п. 200.1 ст. 200 Кодексу).
З 1 лютого 2016 року набрали чинності зміни, внесені до Кодексу, Законом України від 24 грудня 2015 року N 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі - Закон України N 909-VIII) до порядку бюджетного відшкодування ПДВ, зокрема якими скасовано норму з автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ (виключено п. 200.18 ст. 200 Кодексу) та запроваджено Реєстри заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до реєстру і для всіх без виключення платників відшкодування за наслідками тридцятиденної камеральної перевірки.
Згідно з чинним законодавством підставою для бюджетного відшкодування ПДВ є заява платника про повернення суми податку, фактично сплаченої отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, яка відображається у податковій декларації з ПДВ, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 1.3 ст. 200 1 Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації.
При цьому зазначаємо, що відповідно до п. 200.10 ст. 200 Кодексу протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації, контролюючий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних. Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до цієї статті та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування у разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених п. 200.11 ст. 200 Кодексу, - за результатами документальної перевірки, що проводиться відповідно до Кодексу.
Контролюючий орган зобов'язаний протягом п'яти робочих днів після закінчення перевірки подати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.
У разі наявності у платника податку податкового боргу бюджетному відшкодуванню підлягає заявлена сума податку, зменшена на суму такого податкового боргу (пункт 200.12 стаття 200 Кодексу).
Наказ Державної податкової служби України від 19.06.2012 N 522, яким затверджено Регламент опрацювання податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими задекларовано від'ємне значення та/або бюджетне відшкодування податку на додану вартість, застосовується з урахуванням вимог Кодексу.
Висновки формуються та подаються до органів державного казначейства за місцем реєстрації платника податку відповідно до Порядку формування та надсилання узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, визначених у висновках, затвердженого спільним наказом Державної податкової адміністрації України та Державного казначейства України від 03.02.2011 N 68/23 (далі - спільний наказ N 68/23).
23.08.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 13.07.2016 N 606 "Про затвердження форм документів, що використовуються у процесі відшкодування сум податку на додану вартість" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.08.2016 за N 1069/29199, далі - наказ N 606).
Наказ N 606 розроблений у зв'язку зі змінами до порядку бюджетного відшкодування ПДВ, внесеними до Кодексу Законом N 909-VIII, зокрема щодо запровадження бюджетного відшкодування податку на додану вартість у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.
Відповідно до законодавчих змін наказом N 606 затверджено оновлені форми висновку про суми бюджетного відшкодування ПДВ, на підставі яких органами Державної казначейської служби України проводиться повернення таких сум з державного бюджету платнику.
Разом з тим порядок взаємодії органів державної влади під час відшкодування ПДВ визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2011 року N 39 та спільним наказом N 68/23, положення яких спрямовані на:

  • встановлення чіткого механізму взаємодії територіальних органів ДФС та органів державного казначейства;
  • недопущення неправомірного відшкодування ПДВ;
  • ведення належного обліку відшкодованих сум ПДВ. На сьогодні положення зазначених підзаконних актів є чинними та застосовуються з урахуванням вимог Кодексу.